Reuniunea Comitetului Director al GCFF evidențiază angajamentul Republicii Moldova față de ajutorul pentru refugiați

Mie, 12/06/2024 - 16:46 |

Reuniunea Comitetului Director al Mecanismului Global pentru Finanțare Concesională (GCFF) s-a desfășurat la Chișinău, în perioada 4-5 iunie 2024. Comitetul, co-prezidat de Ion Gumene, secretar de stat al Ministerului Finanțelor din Republica Moldova, și Warner ten Kate, șeful Direcției migrațiune și strămutare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Olandei, a întrunit reprezentanți ai țărilor care contribuie financiar la inițiativele GCFF – SUA, Marea Britanie, Japonia, Germania, Suedia, Canada, Danemarca, Norvegia, Olanda și Uniunea Europeană. Totodată, la eveniment au fost invitați și reprezentanți ai țărilor beneficiare și ai băncilor multilaterale de dezvoltare.

Prezent la deschiderea evenimentului, ministrul Finanțelor, Petru Rotaru, a declarat: „Mă bucur că Republica Moldova este gazda reuniunii din acest an, aceasta fiind o bună oportunitate de a împărtăși experiența gestionării crizei refugiaților, precum și a discuta provocările în acest sens. De la începutul războiului în Ucraina, Republica Moldova a trecut prin mai multe crize care au influențat evoluția economiei naționale. În aceste condiții economice și sociale suportul GCFF a avut drept scop să mențină stabilitatea și sustenabilitatea ajutorului oferit refugiaților”.

La rândul său, Ion Gumene, co-președinte al GCFF, a menționat că abordarea promovată prin acest mecanism este foarte utilă în dezvoltarea intervențiilor în mod sistemic și centrat pe nevoile tuturor oamenilor. Astfel, intervențiile care răspund nevoilor refugiaților urmează a fi integrate în politicile sectoriale, care trebuie să răspundă necesităților tuturor categoriilor de cetățeni, facilitând integrarea refugiaților în viața social-economică a țărilor gazdă.

Ținând cont că reuniunea a avut loc în Republica Moldova, membrii Comitetului director au fost familiarizați cu efortul țării noastre în gestionarea crizei refugiaților ucraineni, fiind organizate discuții cu reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Educației și Cercetării.

Un subiect din program a fost prezentarea raportului OCDE privind finanțarea dezvoltării pentru situații de refugiați din perioada 2020-2021. Acest raport a furnizat o perspectivă cuprinzătoare asupra resurselor financiare disponibile și a modului în care acestea pot fi utilizate eficient pentru a sprijini refugiații și comunitățile gazdă. Astfel, datele prezentate au relevat necesitatea de a asigura sustenabilitatea finanțării la nivel global prin promovarea reformelor la nivel național în substituirea unei părți a ajutorului umanitar cu reforme la nivel național.

De asemenea, în cadrul întâlnirii a fost prezentat raportul de progres pentru anul 2023, care oferă o privire de ansamblu asupra evoluției cheie în cadrul GCFF.

Reuniunea reprezintă un pas important în direcția consolidării eforturilor internaționale de susținere a refugiaților la nivel global și a comunităților care îi găzduiesc. Republica Moldova și partenerii săi internaționali rămân hotărâți să ofere sprijinul necesar refugiaților în momentele dificile.

GCFF este o inițiativă a Băncii Mondiale care are scopul de a oferi finanțare în condiții preferențiale țărilor care găzduiesc un număr mare de refugiați prin utilizarea contribuțiilor țărilor donatoare în formă de grant pentru a co-finanța și, astfel, pentru a reduce costurile împrumuturilor acordate de instituțiile financiare internaționale pentru proiecte de dezvoltare, cu condiția că acestea includ intervenții pentru integrarea social-economică a refugiaților în țara gazdă. Începând cu anul 2022, Republica Moldova a beneficiat suportul GCFF pentru co-finanțarea a patru programe:

  • Programul „Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare (DPO)”, finanțat de Banca Mondială, în valoare totală de 159,24 mil. USD, dintre care 9,24 mil. USD contribuția GCFF. Anul 2022.
  • Programul „Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare 2 (DPO2)”, finanțat de Banca Mondială, în valoare totală de 125,00 mil. USD, dintre care 25 mil. USD contribuția GCFF. Anul 2023.
  • Proiectul „Îmbunătățirea calității educației”, finanțat de Banca Mondială, în valoare totală de 59,8 mil. USD, dintre care 10 mil. USD contribuția GCFF. Anul 2023.
  • Programul „Susținerea creșterii și rezilienței. Operațiunea de politici de dezvoltare (DPO)”, finanțat de Banca Mondială, în valoare totală de 40,0 mil. USD urmează a fi aprobat de către Comitetul Director al Băncii Mondiale până la finele lunii iunie. În același timp, comitetul GCFF a aprobat în mai curent un grant în valoare de 5,0 mil. USD pentru cofinanțarea acestui program.