Reprezentanții autorităților publice din Republica Moldova au preluat bune practici în dezvoltare a rețelei naționale de coordonare antifraudă în cadrul unei vizite de studiu la Ministerul Finanțelor din Croația

Marți, 02/07/2024 - 08:10 |

În contextul implementării Planului național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la UE pe anii 2024-2027, și anume a acțiunilor aferente capitolului de negociere 32: Control financiar, o delegației a Republicii Moldova, formată din reprezentanții Ministerului Finanțelor, Inspectoratului Control Financiar de Stat și Centrului Național Anticorupție, precum și a reprezentantului Delegației Comisiei Europene în Republica Moldova a desfășurat o vizită de studiu la Ministerul Finanțelor al Croației pentru preluarea bunelor practici în organizarea rețelei naționale de coordonare antifraudă (AFCOS).

Evenimentul a fost organizat cu suportul TAIEX cu scopul de a consolida capacitățile administrative pentru înființarea și funcționarea eficientă a AFCOS în Republica Moldova.

În cadrul vizitei, au fost abordate subiecte privind structura sistemului AFCOS din Croația, contextul normativ și administrativ de funcționare a acestuia, strategia națională anti-fraudă și obiectivele ei, metodologia și practica de management al riscurilor de fraudă, și sistemul informațional de raportate a iregularităților.    

Stabilirea rețelei naționale de coordonare antifraudă conform cerințelor UE va asigura cooperarea eficientă și schimbul eficace de informații dintre autoritățile naționale și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) privind neregulile și cazurile suspectate de fraudă în scopul protejării intereselor financiare ale UE.