Reprezentanții APL din 6 raioane, au beneficiat de sesiunile de instruire dedicate inspectărilor financiare organizate de Ministerul Finanțelor

Vin, 08/06/2018 - 08:57 |

În conformitate cu graficul  aprobat la 21 mai curent, pînă în prezent de către reprezentanții Inspecției Financiare au fost desfășurate sesiuni de instruire în raioanele Glodeni, Leova, Cantemir, Ungheni, Edineț și Ștefan Vodă. Până la sfârșitul lunii iunie mai urmează două seminare în raioanele Căușeni și Soroca. Sesiunile respective au fost organizate la solicitarea participanților la întrunirile comune a reprezentanților Ministerului Finanțelor și conducătorii direcțiilor finanțe din teritoriu.

În cadrul acestor seminare, reprezentanţii Inspecţiei Financiare au informat participanții despre modificările operate la cadrul normativ ce reglementează elaborarea şi executarea bugetelor locale şi despre abaterile tipice constatate în cadrul inspectărilor efectuate, axîndu-se pe următoarele aspecte:

  • procesul de elaborare şi executare bugetară;
  • organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice;
  • gestionarea patrimoniului public;
  • calcularea şi achitarea plăţilor salariale;
  • managementul financiar-contabil.

Scopul organizării acestor instruiri a fost prevenirea abaterilor tipice constatate în cadrul inspectărilor. La seminare au participat reprezentanţii oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, contabilii-şefi ai aparatelor preşedinţilor de raion, şefii direcţiilor de finanţe, primarii, contabilii-şefi din cadrul primăriilor, secretarii consiliilor locale, precum şi contabilii-şefi ai instituţiilor bugetare.