Proiectul Ordinului privind modificarea OSFS nr. 455/2016 cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni şi defalcările din profitul net al întreprinderilor

Proiectul Ordinului privind modificarea OSFS nr. 455/2016 cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni şi defalcările din profitul net al întreprinderilor

Lun, 29/05/2023 - 16:19 -- marusic
Persoana responsabilă: 
Iulia Țurcan
Data publicării: 
31.05.2023
Starea: 
Remis spre consultare publică
Tipul deciziei elaborate: 
Proiect de Ordin al SFS
Subdiviziunea responsabilă: 
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor