Proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea unor ordine ale MF

Proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea unor ordine ale MF

Joi, 30/09/2021 - 12:09 -- marusic
Persoana responsabilă: 
Diana Rusu
Data publicării: 
30.09.2021
Starea: 
Inițierea elaborării proiectului
Tipul deciziei elaborate: 
Proiect de Ordin al MF
Subdiviziunea responsabilă: 
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor