Proiectul legii care vizează implementarea Programului de stat ”Prima Casă” a fost susținut

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de astăzi un proiect de lege privind unele măsuri pentru implementarea programului guvernamental prin care este facilitat accesul la creditare a familiilor tinere. De asemenea, s-a decis modificarea unor taxe de stat pentru contractelor de ipotecă semnate în cadrul acestui program.

Programul are ca scop acordarea de către stat a unui sprijin persoanelor care doresc să achiziționeze o locuință și nu dispun de suficiente fonduri, facilitând accesarea creditelor parțial garantate. În plus, implementarea acestui proiect va reduce migrația în rândul tinerilor.

Proiectul de lege stabilește regulile  pentru toate părțile implicate în procesul de acordare și obținere a creditelor ipotecare, parțial garantate de stat, prin programul ”Prima Casă”. Sunt prevăzute, astfel, criteriile de eligibilitate a beneficiarilor de program, criteriile de eligibilitate a băncilor care pot acorda astfel de credite, mecanismul de garantare, cât și comisioanele și tarifele cu care vor opera băncile comerciale.

Printre cele mai importante condiții, descrise în proiect, se numără prețul de procurare a locuinței care nu trebuie să depășească 1 milion de lei, participația proprie inițială de cel puțin 10% și termenul de rambursare a creditului de până la 25 de ani. Persoanele care dețin în proprietate locuință sau au în derulare credite ipotecare nu vor fi admise în acest program. La fel, nu vor putea accesa astfel de credite persoanele cu vârsta mai mare de 45 de ani.

Este prevăzut și că statul va garanta circa 50% din soldul creditului acordat, iar implementarea programului va fi realizată prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

În scopul asigurării accesului persoanelor fizice la achiziția unei locuințe prin contractarea de credite bancare parțial acoperite de stat, în special pentru familiile tinere, s-a recurs la modificarea unor taxe de stat. Printr-un alt proiect de lege, aprobat tot astăzi, este micșorată până la 0,1% taxa de stat pentru autentificarea contractelor de înstrăinare a imobilului și până la 50 de lei taxa pentru autentificarea contractelor de ipotecă semnate în cadrul programului de stat ”Prima Casă”.

Totodată, a fost acceptată diminuarea onorariilor notarilor publici și executorilor judecătorești pentru acțiunile efectuate în privința bunurilor imobile care au fost procurate prin intermediul programului de stat.

Ambele proiecte de lege urmează să fie adoptate de către Parlament.

Programul ”Prima Casă” va fi aplicabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova și poartă un caracter social, reprezentat de intervenția statului în procesul de garantare a creditelor ipotecare. Ideea și conceptul programului se bazează pe experiența pozitivă a țărilor din regiune, în special a României. Plafonul anual al garanțiilor de stat, cât și suma mijloacelor financiare destinate executării garanțiilor de stat emise vor fi stabilite anual. În Bugetul de stat pentru 2017 este prevăzut un fond de garantare în valoare de 15 mil. lei pentru creditele ipotecare acordate prin intermediul programului guvernamental ”Prima Casă”.

Perioada: 
Marți, 7 Noiembrie, 2017 - 19:00

Agenda publică

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Abonează-te la Agenda