Proiectul Hotărîrii Guvernului ”Cu privire la transmiterea unui teren”

Proiectul Hotărîrii Guvernului ”Cu privire la transmiterea unui teren”