Proiectul de ordin „Cu privire la modificarea unor ordine ale Ministrului Finanțelor”

Proiectul de ordin „Cu privire la modificarea unor ordine ale Ministrului Finanțelor”

Mar, 03/05/2022 - 13:54 -- marusic
Persoana responsabilă: 
Ecaterina Voloșciuc
Data publicării: 
03.05.2022
Starea: 
Aprobat
Tipul deciziei elaborate: 
Proiect de Ordin al MF
Subdiviziunea responsabilă: 
Direcţia politici financiare