Procesul de emitere a polițelor de asigurarea obligatorie RCA va fi digitalizat

Mie, 29/06/2022 - 16:58 |

Contractul de asigurare între proprietarul vehiculului și asigurătorul de răspundere civilă auto va putea fi încheiat și în format electronic, fără utilizarea semnăturii electronice. Contractul va fi considerat semnat atunci când proprietarul va achita prima de asigurare. Executivul a aprobat, astăzi, un șir de modificări la Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, Codul contravențional al Republicii Moldova și Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Modificările la Codul contravențional se referă la majorarea amenzii contravenționale aplicate pentru conducerea autovehiculului fără deținerea poliței de asigurare obligatorie RCA pe suport hârtie sau în format electronic ori în lipsa datelor din sistemul informațional unic aferent asigurării obligatorii de răspundere civilă auto. Amenda va constitui de la 30 la 60 unități convenționale.

Totodată, modificările la Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului prevăd omiterea aplicării măsurilor de precauție privind clienții care solicită eliberarea poliței de asigurare obligatorie RCA pentru prejudicii produse de autovehicule.

Proiectul a fost examinat de către Parlament în prima lectură și urmează a fi supus examinării în lectura a doua.