Privind elaborarea/definitivarea Cadrului bugetar pe termen mediu pe anii 2020-2022, elaborarea și prezentarea propunerilor de buget pentru anul 2020 și estimărilor pentru anii 2021-2022

Vin, 12/07/2019 - 17:18 |

În temeiul prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014, Ministerul Finanțelor a remis către APC scrisoarea nr.06/1-17/35 din 12 iulie 2019 prin care se solicită revizuirea/actualizarea propunerilor de politici publice în contextul elaborării CBTM 2020-2022.

Concomitent a întocmit particularitățile privind elaborarea și prezentarea de către autoritățile publice centrale a propunerilor de buget pentru anul 2020 și estimărilor pentru anii 2021-2022.

Termenul de prezentare - nu mai târziu de 16 august 2019.

Circulara poate fi accesată aici.