Prin intermediul Programului guvernamental ”Prima Casă” au fost procurate până în prezent 5734 locuințe

Marți, 20/04/2021 - 08:55 |

De la lansarea Programului de stat „Prima Casă” până în prezent au fost procurate 5734 locuințe. Alte 11 cereri au fost acceptate și urmează a fi semnate contractele de garanție.

Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,91  miliarde lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,45 miliarde lei. Suma compensațiilor acordate din bugetul de stat pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pe care le suportă beneficiarii pentru achitarea creditului ipotecar în cadrul Programului de stat „Prima casă” constituie 44,1 milioane lei.

Din cei 5734 beneficiari, 3937 sunt familii, iar 1797  sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,4 ani. De asemenea, din numărul total al beneficiarilor, 1029 persoane beneficiază de compensații din bugetul de stat în cadrul programului Prima Casă 2, 2485 – în cadrul programului Prima Casă 3, 835 – în cadrul programului Prima Casă 4, iar 16 – în cadrul programului Prima Casă 5.

Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul Programului este de 60,49 m.p. Valoarea medie a locuințelor procurate este de 608,58 mii lei. Din numărul total de locuințe procurate, 5359 sunt amplasate în zonele urbane, iar 375 - în zonele rurale. 5237 locuințe procurate sunt apartamente, iar 497 - case de locuit individuale.

Menționăm că, beneficiar al Programului guvernamental „Prima Casă” poate fi cetățeanul Republicii Moldova, cu vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani, care este angajat oficial la o instituție de stat sau companie privată din țară și dispune de venituri din surse oficiale. Cota participației proprii inițiale constituie 5% din prețul de procurare a locuinței.

Pentru mai multe detalii, Vă rugăm să accesați pagina oficială a Programului www.primacasa.gov.md, sau să apelați la Info line: 022 22 60 65; 022 22 60 53.