Prima Casă: prin intermediul Programului au fost procurate până în prezent 5706 locuințe

Marți, 13/04/2021 - 12:43 |

Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,89  miliarde lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,44 miliarde lei. Suma compensațiilor acordate din bugetul de stat pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pe care le suportă beneficiarii pentru achitarea creditului ipotecar în cadrul Programului de stat „Prima casă” constituie 44,1 milioane lei.

Din numărul total al beneficiarilor, 1031 persoane beneficiază de compensații din bugetul de stat în cadrul programului Prima Casă 2, 2482 – în cadrul programului Prima Casă 3, 834 – în cadrul programului Prima Casă 4, iar 16 – în cadrul programului Prima Casă 5

Din cei 5706 beneficiari, 3916 sunt familii, iar 1790 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,4 ani. Valoarea medie a locuințelor procurate este de 608,02 mii lei. Din numărul total de locuințe procurate, 5334 sunt amplasate în zonele urbane, iar 372 - în zonele rurale. 5213 locuințe procurate sunt apartamente, iar 493 - case de locuit individuale.

Menționăm că, beneficiar al Programului guvernamental „Prima Casă” poate fi cetățeanul Republicii Moldova, cu vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani, care este angajat oficial la o instituție de stat sau companie privată din țară și dispune de venituri din surse oficiale. Cota participației proprii inițiale constituie 5% din prețul de procurare a locuinței.

Pentru mai multe detalii, Vă rugăm să accesați pagina oficială a Programului www.primacasa.gov.md, sau să apelați la Info line: 022 22 60 65; 022 22 60 53.