Politica bugetară, fiscală și vamală pentru anul 2025, discutată în cadrul unui club de presă

Mie, 10/07/2024 - 11:48 |

Ministerul Finanțelor a găzduit ieri, pe 9 iulie 2024, un club de presă dedicat proiectului de lege privind politica bugetară, fiscală și vamală pentru anul 2025. Evenimentul, organizat împreună cu Academia de Jurnalism Economic, un proiect susținut de Asociația Businessului European din Moldova (EBA), a oferit o platformă de dialog deschis între conducerea Ministerului Finanțelor și presa de specialitate, aducând în atenția publicului informații esențiale despre gestionarea bugetară pentru anul următor.

În cadrul discuțiilor, ministrul Finanțelor, Petru Rotaru, împreună cu secretara de stat Cristina Ixari, au prezentat principalele măsuri de politică fiscală și vamală incluse în proiectul actual:

  • Majorarea scutirilor personale și a scutirilor pentru persoanele întreținute cu 10%;
  • Implementarea programului de fidelizare a salariaților prin conceptul "Stock option plan";
  • Scutirea de impozit a veniturilor din dobânzi obținute din valorile mobiliare de stat și obligațiunile emise de autoritățile locale;
  • Deducerea cheltuielilor pentru învățământul copiilor în limita unui salariu mediu lunar pe economie;
  • Scutirea de impozit a veniturilor pro sumatorilor de energie electrică din surse regenerabile obținute din vânzarea surplusului de energie;
  • Simplificarea procesului de raportare fiscală pentru întreprinderile micro cu maximum 5 salariați, și alte măsuri.

De asemenea, dl Rotaru a subliniat că documentul prevede extinderea autonomiei financiare a autorităților locale prin dreptul de a majora impozitul pe bunuri imobiliare și impozitul funciar cu până la 300% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, precum și posibilitatea de a majora baza impozabilă a bunurilor imobiliare supuse impozitului pe avere până la 200 de salarii medii lunare pe economie.

Cu referință la domeniul vamal, dl Rotaru a explicat că se intenționează prelungirea valabilității autorizațiilor pentru regimurile vamale speciale până la 1 ianuarie 2027 și prevederi pentru mărfurile plasate în regimul vamal de admitere temporară pentru proiecte de asistență tehnică și investițională sau perfecționare activă până la 31 decembrie 2026.

"Prin măsurile menționate, Ministerul Finanțelor reafirmă angajamentul său de a promova o politică fiscală și vamală eficientă și echitabilă, contribuind astfel la creșterea veniturilor bugetare, stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă, reducerea poverii fiscale pentru cetățeni, îmbunătățirea mediului de afaceri și consolidarea administrației fiscale și vamale", a subliniat dl Rotaru.

Ulterior prezentării, a avut loc un schimb de opinii între părți. La final, oficialul a reconfirmat angajamentul Ministerului Finanțelor de a menține un dialog continuu cu reprezentanții mass-media și publicul larg, pentru asigurarea transparenței și informării corecte a tuturor părților interesate.

Proiectul reflectă rezultatul unui proces amplu de consultare, în cadrul căruia au fost analizate 363 de propuneri din partea mediului de afaceri, autorităților publice și altor părți interesate. Proiectul va fi supus dezbaterii și votului în Parlament joi, pe 11 iulie.