Platforma digitală de achiziții publice MTender va fi actualizată

Vin, 06/08/2021 - 20:06 |

Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (I.P. „CTIF”), în calitate de operator tehnico-tehnologic al sistemelor informaționale ale Ministerului Finanțelor, anunță acțiunea planificată, legată de actualizarea, cu funcționalități extinse, a sistemului informațional de achiziții publice din Republica Moldova. Acțiunile întreprinse vin să aducă următoarele extensii și componente funcționale:

  • îmbunătățirea funcționalității de determinare a liniei bugetare, prin adăugarea unor parametri adiționali;
  • îmbunătățirea funcționalității de gestiune a planului de achiziții publice prin adăugarea unor parametri adiționali;
  • extinderea funcționalului de divizare a lotului, care aduce realocarea procesului de achiziții într-un proces separat;
  • ajustarea Sistemului la cerințele legislative, în ceea ce privește procesul de evaluare a ofertelor (devine obligatorie declarația de conflict de interese);
  • completarea funcționalului cu posibilitatea de a anula oferta/lotul, prin expedierea intenției de anulare și prin posibilitatea de confirmare/revocare a acțiunii;
  • îmbunătățirea sistemului prin extinderea modelelor de date pentru elementul de cost, licitație și ofertă.

Efectuarea lucrărilor de administrare și plasare a îmbunătățirilor în cadrul Unității Centrale de Date MTender are loc în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 705/2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) și Hotărârea Guvernului nr. 986/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender).

Lucrările de actualizare sunt planificate pentru toată perioada începând cu 06.08.2021, orele 17:00 până la data 09.08.2021, orele 10:00.

Procesul de actualizare a sistemului ține de un set de acțiuni coordonate dintre administratorul tehnico-tehnologic al Sistemului, dezvoltatorul acestuia, operatorul Mcloud și platformele de achiziții comerciale. Astfel, I.P. „CTIF”, în coordonare cu părțile implicate, a elaborat Planul de actualizare care cuprinde termeni, responsabili și acțiuni de revocare, în caz de eșec.

În situația apariției deficiențelor de funcționare după lansarea actualizărilor platformei centrale și a platformelor comerciale, solicităm să contactați operatorii Centrului de apel, care vor monitoriza, cu atenție, evoluția și funcționarea Sistemului, în regim actualizat. În acest sens, este disponibilă o linie telefonică de suport informațional și tehnic, la numărul 022 822 038

sursa: www.ctif.gov.md