Platforma digitală de achiziții publice MTender, actualizată cu noi funcționalități

Marți, 17/08/2021 - 11:49 |

Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (I.P. „CTIF”) a realizat actualizările platformei digitale de achiziții publice, planificate pentru perioada 06 – 09 august 2021. Toate sarcinile înaintate au fost realizate cu succes, astfel fiind funcționale următoarele extensii și componente: 

extinderea funcționalului de divizare a lotului, care aduce realocarea procesului de achiziții într-un proces separat; ajustarea Sistemului la cerințele legislative, în ceea ce privește procesul de evaluare a ofertelor (devine obligatorie declarația de conflict de interese); 

completarea funcționalului cu posibilitatea de a anula oferta/lotul, prin expedierea intenției de anulare și prin posibilitatea de confirmare/revocare a acțiunii; 

îmbunătățirea sistemului prin extinderea modelelor de date pentru elementul de cost, licitație și ofertă;

îmbunătățirea funcționalității de determinare a liniei bugetare, prin adăugarea unor parametri adiționali; îmbunătățirea funcționalității de gestiune a planului de achiziții publice prin adăugarea unor parametri adiționali.

Lucrările de administrare și plasare a îmbunătățirilor în cadrul Unității Centrale de Date MTender au avut loc în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 705/2018 cu privire la aprobare Conceptului tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) și Hotărârea Guvernului nr. 986/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender).

Pentru solicitarea de informații și suport tehnic apelați Centrul de apel din cadrul I.P. „CTIF” la numărul 022 822 038.

sursa: www.ctif.gov.md