Moratoriul privind angajarea în sectorul public prelungit

Mie, 29/12/2021 - 16:14 |

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi extinderea moratoriului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar pe funcțiile vacante înregistrate. Astfel, în scopul unei gestionări mai bune a resurselor financiare disponibile și a direcționării lor spre domeniile prioritare s-a propus extinderea, până la 31 decembrie 2022, a moratoriului pentru funcțiile vacante înregistrate la data de 30 noiembrie 2021. Este vorba de peste 14 mii de funcții vacante.

Documentul prevede că, pe parcursul moratoriului, angajarea personalului pe funcțiile vacante se realizează cu menținerea lunară a numărului de posturi vacante per autoritate/instituție publică indicate în anexele proiectului. În același timp, prevederile proiectului admit posibilitatea încadrării, în perioada moratoriului, a personalului strict necesar pentru realizarea misiunii autorității publice sau în cazul reorganizărilor, cu depășirea numărului de funcții vacante indicat, prin coordonarea cu Ministerul Finanțelor.

Prevederile prezentului document nu se aplică asupra funcțiilor pentru care, la data aprobării hotărârii, a fost anunțat concurs. 

Totodată, se recomandă unităților administrativ-teritoriale, autorităților publice independente și Casei Naționale de Asigurări Sociale să suspende încadrarea personalului pe funcțiile vacante înregistrate la aceeași dată.

Măsurile politicii salariale pentru anul 2022 au un impact considerabil asupra bugetului public național. Pentru anul 2022, cheltuielile de personal se estimează la 20,7 miliarde lei, cu o creștere de 1,5 miliarde lei față de cheltuielile aprobate pe anul 2021. Alocațiile respective includ majorarea valorilor de referință utilizate la calcularea salariilor în sectorul bugetar în mediu cu 5,9%, majorarea claselor de salarizare a cadrelor didactice din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică, precum și  a altor angajați din sectorul bugetar. Implementarea acestora va fi posibilă doar în condițiile eficientizării și stabilirii unui regim strict de utilizare a cheltuielilor publice.

Reamintim, moratoriul privind încadrarea personalului din sectorul bugetar pentru funcțiile vacante a fost instituit la 30 noiembrie 2018.