Ministerul Finanțelor a prezentat rezultatele activității desfășurate pe parcursul anului 2018

Mie, 19/12/2018 - 21:46 |

Astăzi, 19 decembrie curent, a avut loc Conferința de presă comună a Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal, în cadrul căreia a fost prezentat bilanțul activității desfășurate pe parcursul anului 2018, precum și cele mai importante realizări.

Ministrul Finanțelor, Ion Chicu, a menționat că anul 2018, a fost un an plin de evenimente în care au fost implementate cu succes mai multe reforme, subliniind că a fost primul an de activitate a Ministerului Finanțelor după implementarea reformei Administrației Publice Centrale, în care a fost optimizat, inclusiv, și numărul de unități/funcții în cadrul ministerului, astfel, de la 1 ianuarie 2018 acesta s-a redus cu 44,8% (de la 540 la 298 de unități). Tot în acest an, Ministerul Finanțelor a preluat în responsabilitatea sa, două domenii noi importante: politici salariale în sectorul bugetar, precum și coordonarea asistenței financiare externe.  

Ce ține de asigurarea stabilității bugetare, în anul 2018, ministerul a înregistrat rezultate importante. Astfel, pentru încasările de venituri din impozite și taxe la bugetul de stat, la începutul anului 2018 a fost aprobată cifra de 32.074,6 mln. lei, iar scontat, la final de an este de 34.081,0 mln. lei, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 2,879,5 mln. lei față de executat 2017 și de peste 2 mlrd. lei față de aprobat 2018. Creșterea veniturilor a condus la diminuarea ponderii deficitului bugetar în Produsul Intern Brut pînă la 1,2%, față de valoarea de 2,5% aprobată la începutul anului 2018.  Conform estimărilor, soldul datoriei de stat la situaţia din 31 decembrie 2018 nu va depăşi 54 365,6 mil. lei, ponderea acesteia în PIB diminuîndu-se în raport cu 2017 cu 0.9 p.p. (28.4%).

În martie 2018, Ministerul Finanțelor a emis pentru prima dată în activitatea sa Obligațiuni de stat cu scadența de 5 ani, un nou instrument financiar disponibil pentru investitori. Acest instrument este emis cu regularitate de către minister, iar volumul în circulație a obligațiunilor de 5 ani a constituit 245,7 mil. lei. Totodată, începînd din 1 octombrie 2018 a fost lansată platforma E-Bond a sistemului electronic Bloomberg pentru tranzacționarea VMS-urilor.

Progrese tangibile au fost înregistrate și pe dimensiunea fiscală. ”Anul acesta a avut loc o schimbare radicală a abordărilor Ministerului Finanțelor în ceea ce privește susținerea creșterii economice și a mediului de afaceri, la baza acesteia aflîndu-se reforma fiscală. Este o măsură îndrăzneață și curajoasă, care vine să stimuleze crearea locurilor de muncă și să ofere mediului de afaceri posibilități pentru a concura mai ușor inclusiv pe plan regional cu economiile din regiune” a precizat Ion Chicu.

Astfel, începînd cu 1 octombrie veniturile persoanelor fizice sunt impozitate la o cotă unică de 12%, fiind o diminuare substanțială față de sistemul anterior de impozitare care stabilea o cota maximă de impozitare de 18%. De asemenea, a fost diminuată cota contribuției de asigurări sociale achitate de către angajatorii din mediul privat, de la 23% la 18%, precum și reducerea cotei TVA pînă la 10% pentru întreprinderile din domeniul HORECA. Totodată, au fost majorate scutirile acordate persoanelor fizice pînă la 24 000 mii lei anual.  

O altă realizare importantă obținută în anul 2018, a fost aprobarea noii legi privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Reforma salarizării a adus în sine mai multe avantaje: sistem unic de gradare, constituit din grade și clase de salarizare; majorarea salariilor de la 7% pînă la peste 100% pentru personalul din sectorul public; oferă perspectivă și garantează majorarea anuală a salariilor concomitent pentru toți angajații. Ministerul Finanțelor se află în plin proces de implementare a noii legi privind sistemul unitar de salarizare, desfășurînd la moment, sesiuni de instruire pentru contabilii din circa 2700 de unități bugetare, în vederea calculării salariului mediu pentru anul 2018 și a salariilor în condițiile noi, prezentând și aplicații IT pentru procesul de calcul. ”Vrem să ne asigurăm că persoanele responsabile de salarizare în instituțiile bugetare, vor fi în stare să implementeze legea strict, conform graficului stabilit, astfel încît, începînd din luna ianuarie, peste 190 mii de angajați din sectorul public să primească salariile la timp, conform noilor prevederi.” a subliniat Ion Chicu.

În cadrul prezentării, ministrul finanțelor a vorbit și despre programele de stat implementate, care vin să faciliteze creșterea economică și îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor. Programul guvernamental Prima casă a înregistrat un succes remarcabil, acordîndu-se deja peste 1000 de credite pentru procurarea unei locuințe. Numărul beneficiarilor de compensații în cadrul programului Prima casă 2 și Prima casă 3 pentru angajații din sectorul public și familiile cu copii continuă să crească, la moment sunt înregistrate peste 470 de cereri, iar în jur de 400 de beneficiari își primesc lunar compensațiile.

Un alt program lansat în acest an și gestionat de Ministerul Finanțelor, este Subvenționarea locurilor de muncă care la moment a înregistrat 5 cereri din partea agenților economici în sumă totală de 82,9 mil. lei.

În același timp, au fost extinse programele existente, în care au fost acordate compensații persoanelor supuse represiunilor politice - în sumă de 22,5 mil.lei pentru 75 beneficiari și indemnizații unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ – în sumă de 3,3 mil.lei pentru 73 beneficiari.

”Este o activitatea relativ nouă pentru Ministerul Finanțelor, avem idei și pentru anul viitor cum să extindem această listă dar și să aducem avantaje suplimentare pentru programele deja existente” a menționat ministrul Finanțelor.

Totodată, Ion Chicu, a remarcat faptul că Ministerul Finanțelor a obținut rezultate importante și în perfecționarea cadrului legislativ și respectarea cadrului bugetar. În anul curent, au fost elaborate și adoptate circa 120 de Legi și hotărîri de Guvern.

Reieșind din activitatea de bază a Ministerului Finanțelor, prioritățile stabilite pentru anul 2019 sunt:

- asigurarea stabilității bugetare în condițiile specifice ale anului 2019, dar și continuarea reformelor lansate;
- asigurarea colectării veniturilor la buget, susținerea agenților economici, revizuirea impozitelor și taxelor, eficientizarea TVA, promovarea administrării fiscale eficiente și a conformării voluntare;
- dezvoltarea legislației vamale;
- susținerea tinerilor în afaceri și lansarea unor programe noi cu impact social;
- dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de achiziții electronice.  

De asemenea, în cadrul conferinței, directorul Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie a prezentat raportul de activitate pentru anul 2018 a Serviciului Vamal. Astfel, reformele demarate în cadrul Serviciului Vamal mențin tendința de îmbunătățire continuă a indicatorilor de performanță. În anul 2018, instituția a colectat la bugetul de stat 20,6 miliarde lei, cu 1 mlrd 032 mil. lei mai mult decît în perioada similară a anului trecut. La fel, s-a majorat și exportul de mărfuri, atingând o valoare de 38 de miliarde de lei, cu 2,1 miliarde de lei mai mult, comparativ cu anul precedent. Potrivit raportului directorului Vămii, majorări semnificative sunt consemnate și la capitolul antifraudă. Astfel, în perioada de referință, au fost înregistrate 5 406 cazuri contravenționale, ceea ce reprezintă o majorare cu cca 36% față de anul 2017. În rezultatul amenzilor aplicate, la bugetul de stat au fost acumulate 7,8 milioane lei.

Realizările Serviciului Fiscal de Stat în anul 2018, au fost prezentate de către directorul Serviciului Fiscal de Stat, Serghei Pușcuță. Pe parcursul a 11 luni ale anului 2018, la Bugetul Public Național au fost acumulate venituri administrate de Serviciul Fiscal de Stat în sumă de 33,2 miliarde lei, ceea ce constituie o depășire a veniturilor acumulate în perioada similară a anului precedent cu 4,1 miliarde lei, cu 8,7 miliarde lei comparativ cu anul 2016 și 10,9 miliarde lei comparativ cu anul 2015.