Ministerul Finanțelor inițiază procedura de selectare a participanților pentru elaborarea Indicaţiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care practică activitatea profesională

Marți, 08/05/2018 - 14:49 |

Persoanele selectate vor elabora proiectul nominalizat și îl vor prezenta Ministerului Finanțelor, cu participarea ulterioară la toate etapele de definitivare.

Părțile interesate trebuie să corespundă următoarelor criterii:

- profilul şi experienţa profesională de 10 ani în domeniul contabilității;
- grad științific de doctor sau doctor habilitat în domeniul economic;
- experiență în elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate.

Costurile pentru elaborarea proiectelor actelor normative vor fi suportate din contul mijloacelor financiare prevăzute în buget pentru anul 2018 pentru elaborarea reglementărilor naționale din domeniul contabilității.

Cererile de participare vor fi însoțite obligatoriu de următoarele documente:

- confirmare a titlului științific deținut;
- confirmarea experienței profesionale în domeniul contabilității (copia carnetului de muncă);
- curriculum vitae (CV);
- declarație pe proprie răspundere cu privire la participarea elaborării proiectului actului normativ sus nominalizat.

Termenul de prezentare a cererilor de participare este 30 mai 2018.

Pentru informații suplimentare apelați persoana de contact: Ecaterina Voloșciuc, tel. 022 26 27 57, e-mail: ecaterina.volosciuc@mf.gov.md.