Ministerul Finanțelor anunța concurs pentru ocuparea funcției de Director al Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării

Lun, 22/04/2019 - 10:25 |

Ministerul Finanțelor a inițiat procedura de concurs în vederea identificării unei persoane cu abilități manageriale și calități pronunțate de lider, cu realizări profesionale și capacitatea de a promova politici inovatoare, pentru a fi angajat în funcția de Director al Instituției Publice „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”. Termenul limită pentru depunerea dosarului de concurs este 7 mai 2019, ora 15:00.

La concurs pot participa persoanele care corespund următoarelor cerințe:

  • deține cetățenia Republicii Moldova;
  • deține studii superioare în domeniul managementului și/sau economice și/sau juridice și/sau gemologiei;
  • în privința sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;
  • posedă limba română;
  • deține cel puțin 5 ani de experiență profesională în funcții manageriale;
  • cunoaște o limbă de circulație internațională (va constitui ca avantaj);
  • nu are antecedente penale;
  • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Persoana desemnată în această funcție va fi responsabilă de gestionarea eficientă și adecvată a Instituției și de toate aspectele legate de funcționarea acesteia.

Instituția Publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” a fost instituită prin reorganizarea Întreprinderii de Stat „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării de pe lîngă Ministerul Finanțelor” prin Hotărîrea Guvernului nr.112 din 27 februarie 2019.

Adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 7, bir. 33

Persoana de contact: Balaban Inga, Expert coordonator, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, telefon: 022 244 383 / 069116572

e-mail: inga.balaban@cssm.md.

NOTĂ: 
Copiile documentelor  nominalizate în pct.2 pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica autenticitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere  se aplică la data desfășurării interviului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
Candidații care dețin acte de studii eliberate de instituțiile de învățămînt acreditate în țara de proveniență urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere și echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Condițiile de participare la concurs, precum și alte detalii, puteți afla accesând compartimentul Posturi vacante