Ministerul Finanțelor anunță concurs pentru ocuparea funcției de Secretar general al ministerului

Lun, 12/08/2019 - 13:49 |

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova a inițiat procedura de concurs pentru identificarea unei persoane profesioniste și integre pentru funcția de Secretar general al Ministerului Finanțelor. Termenul limită pentru depunerea dosarului de concurs este 30 august 2019.

La concurs port participa persoanele care corespund următoarelor cerințe:

  • deține cetățenia Republicii Moldova;
  • are studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • posedă limba română;
  • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
  • nu are antecedente penale;
  • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Persoana desemnată în această funcție va contribui la realizarea misiunii şi a obiectivelor strategice ale ministerului prin promovarea şi aplicarea unui management performant, prin realizarea eficientă a legăturilor funcţionale dintre subdiviziunile şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului Finanțelor.

Adresa poștală: MD-2033, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, oficiul  504

Persoana de contact: Elena Vîrtos, Consultant principal, Secția asistență juridică, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, telefon: 022 250 275, e-mail: elena.virtos@gov.md.

Condițiile de participare la concurs, precum și alte detalii, puteți afla accesând - https://careers.gov.md/display-job/10877.