Ministerul Finanţelor anunţă iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public

Mie, 12/02/2020 - 08:32 |

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.100/2012, la examenul de calificare sunt în drept să aplice angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional, prezentînd Ministerului Finanţelor următoarele documente:

  1. cererea de admitere la examenul de calificare - în original;
  2. carnetul de muncă sau documentul ce confirmă angajarea şi vechimea în muncă de cel puţin 1 an în domeniile: audit intern în sectorul public, contabilitate, economie, finanţe publice, tehnologii informaţionale, drept şi audit extern - în original şi în copie;
  3. buletinul de identitate - în original şi în copie;
  4. scrisoarea emisă de către conducătorul entităţii, ce confirmă realizarea sau participarea la cel puţin 2 misiuni de audit intern în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit Intern - în original şi în copie.

Setul de documente urmează a fi prezentat până la data de 12 martie 2020, Direcţiei politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanțelor.

Informații adiționale pot fi obținute la numerele de contact 022 26 28 10; 022 26 28 06.