Majorarea ratei dobânzii la creditele acordate în cadrul programului “Prima Casă” va fi compensată

Mie, 27/07/2022 - 16:27 |

Pentru a diminua impactul scumpirii creditelor și a reduce riscul de intrare în incapacitate de plată a beneficiarilor Programului „Prima Casă”, Guvernul a aprobat, astăzi, decizia privind compensarea majorării dobânzii până la 50% și modul de acordare a compensațiilor.

Astfel, compensația se va acorda lunar persoanelor care, la data de 30 iunie 2022, au statutul de beneficiar în cadrul Programului de stat „Prima Casă”. Calculul și achitarea compensației se va efectua pentru perioada iulie 2022 - decembrie 2022.

Volumul compensației acordate din bugetul de stat unui beneficiar se va calcula din data de 1 iulie 2022, în mărime de până la 50% din suma majorării dobânzii calculate din soldul creditului rămas.

Transferul compensațiilor pentru luna iulie se va efectua în luna august 2022, după punerea în aplicare a hotărârii de Guvern. În cazul stingerii anticipate a creditului ipotecar, transferul compensației încetează din luna următoare celei în care a fost achitată ultima rată.

În ședința de astăzi, a fost aprobată și decizia privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Guvernului, în sumă de 42 milioane lei, pentru acoperirea acestor cheltuieli.