Măsurile de dezvoltare a controlului financiar public intern au fost discutate cu auditorii interni din sectorul public

Mie, 07/02/2018 - 08:52 |

Reprezentanții Ministerului Finanțelor și conducătorii subdiviziunilor de audit intern din sectorul public s-au reunit în ședință de lucru pentru a discuta Programul de dezvoltare a controlului financiar public intern (CFPI) pentru anii 2018-2020, inclusiv modalitatea de raportare a activităţii de audit intern. Programul a fost elaborat în scopul consolidării gestionării finanţelor publice pe baza principiilor bunei guvernări.

Potrivit documentului, subdiviziunile de audit intern din sectorul public vor fi implicate în realizarea măsurilor stabilite în Planul de acțiuni aferent Programului. La fel, vor prezenta Ministerului Finanțelor anual, pînă la 1 martie Raportul privind implementarea acțiunilor, iar Ministerul Finanțelor va prezenta Guvernului anual, pînă la 1 iunie, Raportul consolidat privind CFPI.

“Activitățile stabilite în cadrul noului Program vor fi direcționate spre crearea precondițiilor pentru consolidarea răspunderii manageriale. De asemenea, vor fi asigurate platforme de implementare a controlului financiar public intern în cadrul ministerelor și a unor autorități publice centrale”, a menționat Viorica Pricop, Secretar de stat al Ministerului Finanțelor.

La etapa inițială, Programul este destinat ministerelor și altor autorități administrative centrale, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Casei Naționale de Asigurări Sociale și primăriilor mun. Chișinău, Bălți și Cahul. Ulterior, bunele practici identificate vor fi diseminate în toate instituțiile publice.

Ministerul Finanțelor planifică să organizeze trimestrial întruniri cu conducătorii subdiviziunilor de audit intern.

Notă: Programul de dezvoltare a CFPI pentru anii 2018-2020 și planul de acțiuni a fost aprobat în luna ianuarie 2018. Prin implementarea acestor documente, se urmărește eficientizarea administraţiei publice, diminuarea birocrației, minimizarea riscurilor de corupție, oferirea serviciilor de calitate pentru cetăţeni și mediul de afaceri. Un proiect Twinning finanţat de Uniunea Europeană și Ministerul Finanțelor al Olandei va acorda suport în implementarea acestui Program.