Lansarea procedurii de selecție a unui expert pentru modificarea Planului general de conturi contabile și a Recomandărilor metodice de aplicare a modificărilor la SNC

Lun, 13/11/2017 - 14:35 |

Ministerul Finanțelor anunță selectarea expertului care va elabora proiectul de modificare și completare a Planului general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.119 din 06.08.2013 și a Recomandărilor metodice privind aplicarea modificărilor și completărilor la Standardele Naționale de Contabilitate.

Profilul experților trebuie să corespundă următoarelor criterii:

- profilul şi experienţa profesională de 10 ani în domeniul contabilității;

- grad științific de doctor sau doctor habilitat în domeniul economic;

- experiență în elaborarea standardelor naționale de contabilitate.

Cererile de participare vor fi însoțite de următoarele documente:

- confirmarea titlului științific deținut;

- confirmarea experienței profesionale în domeniul contabilității (copia carnetului de muncă);

- curriculum vitae (CV);

- declarația pe proprie răspundere cu privire la participarea elaborării proiectelor actelor normative sus nominalizate.

Persoana selectată va elabora și va prezenta Ministerului Finanțelor proiectele nominalizate și va participa la toate etapele de definitivare a documentelor.

Costurile pentru elaborarea proiectelor actelor normative vor fi suportate din contul mijloacelor financiare prevăzute în buget pentru anul 2017 pentru elaborarea reglementărilor naționale din domeniul contabilității.

Termenul de prezentare a cererilor de participare este 22 noiembrie 2017.

Persoana de contact, pentru informații suplimentare este Ecaterina Voloșciuc, tel.: 022-26-27-57, e-mail: ecaterina.volosciuc@mf.gov.md