Invitație de participare la evenimentul: “Noi abordări asupra monitorizării și auditului achizițiilor publice – oportunitățile datelor deschise din sistemul MTender”

Lun, 26/04/2021 - 12:33 |

28 aprilie 2021, ora: 11:00 - 13:00

Sectorul achizițiilor publice din Republica Moldova s-a dezvoltat dinamic în ultimii ani. Odată cu implementarea achizițiilor electronice, țara a sporit semnificativ transparența lor. Implementarea noilor tehnologii informaționale și digitalizarea achizițiilor publice, ne-a schimbat abordările în ceea ce privește gestionarea,  monitorizarea, auditul, analiza riscurilor și introducerea noilor cerințe relevante pentru durabilitatea și sustenabilitatea lor.

Sistemul electronic de achiziții publice MTender generează numeroase date publice deschise, al căror potențial nu este pe deplin utilizat în Republica Moldova. Utilizarea datelor deschise în conformitate cu cele mai bune practici internaționale (Open Contracting Data Standard) face posibilă: 

- dezvoltarea unor instrumente analitice complexe;

- implementarea unui sistem automatizat de indicatori de risc care ajută la urmărirea faptelor sau la evaluarea riscurilor de corupție și coluziune;

- ajută la identificarea utilizării ineficiente a surselor financiare sau, dimpotrivă, la găsirea și evaluarea celor mai bune practici în domeniul achizițiilor publice;

- primirea expertizei în multe alte sarcini care au fost omise sau care au fost greu de rezolvat până la moment.

În cadrul evenimentului ”Noi abordări asupra monitorizării și auditului achizițiilor publice”, vom prezenta un nou instrument digital pentru o analiză cuprinzătoare a achizițiilor publice în sistemul MTender, vom face cunoștință cu cele mai bune practici internaționale privind monitorizarea și controlul în domeniul achizițiilor publice și modul în care acestea sunt aplicate astăzi în Republica Moldova, la fel vom discuta despre planurile de implementare a monitorizării electronice independente și a unui sistem automatizat al indicatorilor de risc  a achizițiilor publice.

Evenimentul este organizat de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, în parteneriat cu Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” și Platforma internațională de experți pentru cooperare “Open Contracting Partnership” (OCP), și în colaborare cu  Primăria Municipiului Chișinău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Link pentru înregistrarea participanților:

https://zoom.us/meeting/register/tJIqceqorT4qGtIVz2JEqLW-UYmGxf2whd5I

Limbile evenimentului:

Română, cu traducere sincronizată în rusă

Difuzare on-line:

- https://www.facebook.com/MinisterulFinantelorRM 

- https://www.facebook.com/mtender.gov.md  

- https://www.facebook.com/initiativapozitiva 

Programul evenimentului: 

Moderator - Constantin Cearanovski, Membru al Consiliului de Directori A.O. Inițiativa Pozitivă

Timp

Speaker

Subiectul

11:00 - 11:15

Gabriela Cuneva, Secretar de stat, Ministerul Finanțelor

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Ruslan Malai, Director, Agenția Achiziții Publice din Republica Moldova

Victor Nestulia, Expert internațional, Open Contracting Partnership

Discurs de introducere, inițierea în program și eveniment

11:15 - 11:30

Gabriela Cuneva, Ministerul Finanțelor

Probleme legate de asigurarea corectitudinii în domeniul achizițiilor publice în Moldova - monitorizare și control

11:30 - 11:40

Cotorobai Raisa, Șef al departamentului audit intern, Primăria mun. Chișinău

Controlul și gestionarea achizițiilor la nivel municipal - probleme și perspective

11:40 - 12:00

Pavel Borodai, expert IT internațional, uStudio
Reprezentant CTIF

Date deschise în sistemul MTender - oportunități și perspective de dezvoltare

12:00 - 12:15

Victor Nestulia, Expert internațional, Open Contracting Partnership

Modulul de analiză publică MTender – posibilitățile de bază și perspective de dezvoltare

12:15 - 12:25

Vladimir Tarnai, Expert internațional, Open Contracting Partnership

Raportare și riscurile efective – monitorizare orientată și audit - practici internaționale

12:25 - 12:40

Sergiu Căinăreanu, Șeful Direcției achiziții publice, Ministerul Finanțelor

Strategia de dezvoltare a componentei de monitorizare și control în domeniului achizițiilor - abordare bazată pe date deschise

12:40 - 13:00

Discuție deschise cu reprezentanții instituțiilor guvernamentale și publicul larg

Perspective pentru dezvoltarea monitorizării și auditului achizițiilor publice în Republica Moldova