Informații actualizate privind implementarea Programului de stat „Prima Casă”

Marți, 02/06/2020 - 09:14 |

Prin intermediul Programului de stat „Prima Casă” au fost procurate 4333 locuințe până în prezent. Alte 17 cereri au fost acceptate, aferent cărora urmează a fi semnate contractele de garanție.

Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,17 miliarde lei. Suma totală a garanțiilor active constituie 1,086 miliarde lei.

Din 4333  beneficiari 3039 sunt familii, iar 1294 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,2 ani. De asemenea, din numărul total al beneficiarilor, 641 persoane beneficiază de compensații din bugetul de stat în cadrul programului Prima Casă 2, 1668 – în cadrul programului Prima Casă 3, iar 343 – în cadrul programului Prima Casă 4.

Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul Programului este de 59,97 metri pătrați. Valoarea medie a locuințelor procurate constituie 594,25 mii lei.

4061 locuințe au fost procurate în zonele urbane iar 272  în zonele rurale. 3998 locuințe procurate sunt apartamente, iar 335 sunt case de locuit individuale.