Informații actualizate privind implementarea Programului de stat „Prima Casă”

Mar, 19/05/2020 - 09:30 |

Prin intermediul Programului de stat „Prima Casă” au fost procurate 4296 locuințe până în prezent. Alte 10 cereri au fost acceptate, aferent cărora urmează a fi semnate contractele de garanție.

Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,153 miliarde lei. Suma totală a garanțiilor active constituie 1,076 miliarde lei.

Din 4296  beneficiari 3015 sunt familii, iar 1281 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,2 ani. De asemenea, din numărul total al beneficiarilor, 633 persoane beneficiază de compensații din bugetul de stat în cadrul programului Prima Casă 2, 1645 – în cadrul programului Prima Casă 3, iar 336 – în cadrul programului Prima Casă 4.

Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul Programului este de 59,96 metri pătrați. Valoarea medie a locuințelor procurate constituie 593,80 mii lei.

4029 locuințe au fost procurate în zonele urbane iar 267  în zonele rurale. 3964 locuințe procurate sunt apartamente, iar 332 sunt case de locuit individuale.