Guvernul a aprobat regulile de acordare și utilizare a tichetelor de masă

Lun, 12/03/2018 - 14:48 |

Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masă stabilește regulile pentru toți subiecții care sunt implicați în schimbul economic a acestui beneficiu extra-salarial. Sunt vizați  angajatorii care vor oferi tichete de masă salariaților, unitățile comerciale/de alimentație publică care vor accepta aceste tichete și operatorii care vor emite tichete de masă.

Regulamentul prevede numărul, modalitatea de acordare a tichetelor de masă  și evidența acestora de către angajatori, inclusiv și angajatorii instituțiilor bugetare, normele  ce trebuie respectate de către unitățile comerciale în procesul de recepționare a tichetelor de masă, obligațiunile operatorilor în procesul de emitere, livrare și recepționare a acestora, dar și modalitatea de evidență  și de raportare a numărului de tichete emise. De asemenea, sunt prevăzute norme clare de deducere în scopuri fiscale a valorii nominale a tichetelor.

Potrivit documentului, numărul tichetelor transmise salariatului este acelaşi cu numărul zilelor lucrate efectiv în luna anterioară, iar valoarea unui bon va fi de maxim 45 de lei și va fi eliberat pe support de hârtie sau în format electronic. De asemenea, tichetele de masă nu sunt transmisibile, dreptul de a le utiliza fiind deţinut exclusiv de salariat. Aceste tichete pot fi utilizate doar în cantine, cafenele, restaurant sau pentru a cumpăra produse alimentare, excluzând băuturile alcoolice şi articolele de tutun. La fel, este interzis schimbul tichetelor de masă contra mijloacelor băneşti, cât și extragerea și depunerea mijloacelor bănești de pe suportul electronic.

Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masă pune în aplicare Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă (publicată în Monitorul Oficial nr. 364-370 din 20 octombrie 2017).