Guvernul a aprobat proiectul Politicii fiscale și vamale pentru anul 2018

Mie, 04/10/2017 - 16:44 |

Principalul document care trasează noi măsuri de impozitare și taxare pentru anul viitor a fost aprobat astăzi în ședința cabinetului de miniștri. Politica fiscală și vamală pentru anul 2018 stabilește reguli clare de impozitare bazate pe echitate și simplitate fiscală, care urmează să asigure atât stimularea mediului investițional în Republica Moldova, cât și creșterea încasărilor la bugetul de stat.

Proiectul de lege aprobat conține o serie de modificări și completări ale actelor legislative care decurg din obiectivele politicilor fiscale și vamale și de administrare fiscală și vamală, Conceptului de rescriere a Codului Fiscal și Vamal, precum și obligațiunile asumate de Guvern în cadrul Acordului de Asociere RM-UE.

Noile prevederi legislative sunt orientate spre asigurarea unui mediu economic stabil, favorabil dezvoltării afacerilor din țară, și spre crearea unor mecanisme de contribuție echitabilă pentru persoanele fizice. Astfel, cele mai importante măsuri fiscale directe și indirecte care vizează activitatea agenților economici presupun:

  • o nouă metodologie de evidență a mijloacelor fixe care reduce timpul, simplifică calculul uzurii și exclude anumite riscuri. Implementarea metodologiei respective se va produce treptat, aplicarea pentru anul viitor fiind benevolă, iar din 2019 – obligatorie;
  • aplicarea cotei reduse a TVA de 8% pentru energia termică produsă din biocombustibil solid, destinată instituțiilor publice;
  • aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, accize și taxe vamale la aprovizionarea cu combustibil și mărfuri a navelor sub pavilion moldovenesc care sunt implicate în transport internațional;
  • IMM-urile și agenții economici la care 70% din veniturile totale pentru perioada fiscală precedentă constituie venituri din prestarea serviciilor de management și consultanță nu vor fi subiecți ai impunerii regimului fiscal de 3%. Aceștia vor achita impozitul pe venit conform normelor general prevăzute;
  • este acordat dreptul de restituire a taxei pe valoare adăugată pentru producătorii de lapte.

Prevederile fiscale cu referire la persoanele fizice sunt:

  • tranșe de venit impozabil și mărimea scutirilor personale majorate cu 6%;
  • cotă de 5% pentru impozitarea veniturilor cetățenilor care livrează agenților economici producție agricolă;
  • extinderea impozitului pe avere pentru alte componente ale acesteia, și anume asupra autoturismelor cu o valoare mai mare de 1,5 mil. lei.

Documentul intercalează și prevederi ce țin de transpunerea Directivelor UE în domeniul impozitării indirecte, precum administrarea TVA și accizele. În special, este prevăzută schema de majorare a accizelor pentru produsele petroliere, tutun și alcool, cu stabilirea acestora pe o perioadă de trei ani.

Principalele amendamente de ordin vamal se referă la anularea facilităților fiscale și vamale pentru magazinele ce activează în regim duty-free. Măsura va fi aplicată din 1 iulie 2018 (dar până la expirarea licenței care este valabilă la data intrării în vigoare a legii) pentru magazinele duty-free, aflate la intrare în țară sau pe teritoriul țării.

Politica fiscală și vamală pentru anul 2018 urmează să fie discutată și adoptată de către Parlament.