Ghid video privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială

Jo, 31/01/2019 - 17:55 |

În scopul aplicării prevederilor noului Regulament privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor din 09 ianuarie 2019, Ministerul Finanțelor a elaborat un ghid video pentru a facilita acest proces.

Menționăm, că ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului, precum şi autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea, vor transmite Ministerului Finanţelor anual, pînă la data de 10 martie, Raportul/ Raportul consolidat pe suport de hîrtie şi în format electronic, la adresa de e-mail: raport.cim@mf.gov.md.