A fost lansată plata sumelor indexate beneficiarilor de indexare în anul 2019

Joi, 14/02/2019 - 13:14 |

Începînd cu 14 februarie curent, Ministerul Finanţelor inițiază plata sumelor indexate pentru deponenții ”Băncii de Economii”, care au depus cereri de înregistrare până la sfârșitul lunii ianuarie 2019. 

Astfel, îşi pot ridica banii persoanele care se încadrează în următoarele categorii de vârstă:

  • deponenţii născuţi până în anul 1991 inclusiv, pentru plata sumei indexate aferente primei etape; 
  • deponenţii născuţi până în anul 1947 inclusiv, pentru plata sumei indexate aferente etapei a doua.

Banii pot fi ridicaţi la orice oficiu/agenţie a Î.S. ”Poşta Moldovei”. Pentru a beneficia de indexare, beneficiarul, reprezentantul sau moştenitorul se va prezenta având asupra sa actul de identitate. Moştenitorul va prezenta suplimentar certificatul de deces şi copia certificatului de moştenitor, autentificată notarial (în cazul lipsei dispoziţiei testamentare), iar reprezentantul - procura, întocmită în modul stabilit de legislaţie.

Deponenţii născuţi până în anul 1991 inclusiv, care nu au depus până în prezent, din diferite motive, cererile pentru indexare, pot face acest lucru la orice oficiu/agenţie a Î.S. „Poşta Moldovei”, având cu sine actul de identitate şi libretele de economii ale conturilor deschise până la 1 ianuarie 1992.

Achitarea sumelor indexate se efectuează în baza Legii nr.1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii şi Hotărârii Guvernului nr.83 din 11 februarie 2019. În bugetul de stat pentru anul 2019 sunt prevăzute 50 mil. de lei pentru aceste scopuri.