Forum de Comunicare cu partenerii externi de dezvoltare privind politicile în domeniul mediului și schimbărilor climatice, desfășurat la Ministerul Finanțelor

Joi, 29/11/2018 - 10:33 |

Ministerul Finanțelor, prin prisma rolului de autoritate națională de coordonare și management al asistenței externe, precum și rolului de punct unic de control cu partenerii externi de dezvoltare, a găzduit marți, 27 noiembrie 2018, Forumul de Comunicare cu partenerii de dezvoltare privind politicile în domeniul mediului și schimbărilor climatice. Acest eveniment a fost organizat în strânsă cooperare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, la care au fost prezenți în jur de 40 de reprezentanți a părților interesate. Forumul de Comunicare a avut ca scop oferirea unei platforme de discuții deschise cu partenerii de dezvoltare. De asemenea, a fost prezentată orientarea strategică în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice, implementarea priorităților stabilite, dar și abordatarea necesităților din acest sector.

În cadrul deschiderii oficiale a evenimentului, Viorel Pană, șeful Direcției investiții publice și asistență financiară externă din cadrul Ministerului Finanțelor, a reiterat importanța acestor reuniuni și a schimbului reciproc de opinii privind implementarea politicilor pentru dezvoltarea eficientă și de perspectivă a proiectelor de asistență externă.

Totodată, partenerii de dezvoltare au fost informați despre ajustările operaționale ce au avut loc la HG nr.377 din 25.04.2018 cu privire la reglementarea cadrului instituţional şi mecanismului de coordonare şi management al asistenţei externe, precum și amendamentele recente operate la HG nr.246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. De asemenea, a fost menționat faptul că dialogul privind politicile în domeniu diferă de coordonarea asistenței externe, precum și faptul că ministerele trebuie să dispună de inițiativă pe viitor asupra desfășurării dialogului respectiv.

Valentina Țapiș, Secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a mulțumit Ministerului Finanțelor pentru organizarea acestui eveniment, dar și partenerilor de dezvoltare care au dat curs invitației. ”Acest forum este o platformă absolut necesară care asigură continuitatea discuțiilor și relațiilor de parteneriat cu donatorii, pentru că o comunicare frecventă aduce rezultate bune”, a relevat secretarul de stat. Totodată, doamna Țapiș a prezentat publicului ultimele evoluții în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice, precum și provocările care urmează a fi soluționate în comun într-o echipă bine consolidată.

Dorin Andros, Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în domeniul dezvoltării regionale, a prezentat ”Foaia de parcurs privind elaborarea Secțiunii de alimentare cu apă și sanitație a Planului de Amenajare a Teritoriului Național”, subliniind necesitatea și importanța implementării unui asemenea document, elaborarea acestuia fiind una primordială. ”În calitate de prioritate în domeniul mediului, alimentarea cu apă și sanitație devine una tot mai importantă, în special pentru unitățile administrativ-teritoriale” a precizat Dorin Andros.

La rindul lor, partenerii de dezvoltare au salutat importanța unor astfel de întruniri regulate, fiind interesați de a se întruni inclusiv în ședințe de lucru, consolidând astfel procesul de comunicare între părțile interesate, pentru o cooperare eficientă.