Fondul Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală

Autoritatea publică centrală în domeniul ocrotirii sănătății elaborează politica în domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală și prezintă Ministerului Finanțelor prognoze ale Fondul Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală (FAOAM) şi alte informații necesare pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu, promovează proiectul legii FAOAM, monitorizează şi analizează executarea FAOAM, monitorizează performanța în cadrul programelor, realizează alte competențe şi responsabilități prevăzute de legislația în vigoare.


Compania Națională de Asigurări în Medicină este o instituție publică autonomă, cu personalitate juridică, responsabilă de elaborarea și prezentarea autorității publice centrale în domeniul ocrotirii sănătății prognoze ale FAOAM şi alte informații necesare pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu; întocmirea şi prezentarea APC în domeniul ocrotirii sănătății a proiectului legii anuale a FAOAM şi de administrarea, executarea FAOAM, implementarea programelor în conformitate cu obiectivele şi indicatorii de performanță asumați etc., precum și exercitarea competențelor şi responsabilităților prevăzute de legislație.

Etichete: