Facilitate de creditare a tinerilor antreprenori

Lun, 21/01/2019 - 12:39 |

În scopul promovării și încurajării tinerilor antreprenori, creării a noi locuri de muncă, ținând cont de necesitatea acordării sprijinului suplimentar acestora prin reducerea dobânzilor la creditele noi comerciale contractate în Lei Moldovenești, Ministerul Finanțelor, prin intermediul Instituțiilor Financiare Participante intermediare, va oferi fonduri pentru recreditare din sursele împrumuturilor externe de stat pentru dezvoltare.

Pentru facilitatea promoțională de creditare a tinerilor se vor utiliza mijloacele circulante disponibile în cadrul Liniilor de Credit administrate de Directoratul Liniei de Credit a Proiectelor Investiționale finanțate din împrumuturile acordate de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă și de Banca Mondială, din care pot fi finanțate sub-proiecte cât în agricultură în zona rurală, atât și în alte domenii de activitate eligibile pe tot teritoriul țării.

Informații suplimentare pot fi găsite: http://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/proiectele-directoratului-liniei-de-credit.