Consultare publică a Ghidului Aplicantului pentru al doilea apel de propuneri de proiecte în cadrul POC Bazinul Marii Negre 2014-2020

Lun, 06/08/2018 - 13:45 |

Autoritatile de management anunță consultări publice pe marginea proiectului Ghidului Aplicatului pentru al doilea apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020.

Acest document are drept scop oferirea suportului necesar în scrierea propunerilor de proiect prin oferirea informației necesare pentru îndeplinirea formularelor, descrierea procedurilor, a criteriilor de selectare a proiectelor și prin recomandări practice.

De menționat că Ghidul prezentat este în formă de proiect. Versiunea finală va fi publicată la data lansării celui de-al doilea Apel de Propuneri de Proiecte.

Recomandările și comentariile aferente Ghidului menționat sunt binevenite și urmează a fi transmise Secretariatului Tehnic Comun al Programului la adresa electronică office@bsb.adrse.ro. Data limită pentru prezentarea comentariilor este 27 August 2018.

Proiectul Ghidului Aplicatului și informația adițională poate fi accesată la următorul link: https://blacksea-cbc.net/news/archive-news/public-consultation-on-the-draft-guidelines-for-grant-applicants-for-the-second-call-for-proposals/