Consultare publică cu privire la o nouă prioritate în cadrul Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre

Lun, 21/08/2023 - 13:29 |

Având în vedere că Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre a primit recent o alocare suplimentară NDICI de aproximativ 20 de milioane de euro, programul are posibilitatea de a răspunde celor mai pertinente provocări cu care se confruntă în prezent regiunea bazinului Mării Negre.

În acest context, programul se va concentra, de asemenea, pe o prioritate suplimentară a programului - "O regiune mai competentă și rezilientă", vizând Obiectivul specific Interreg 1 - "O mai bună guvernanță a cooperării", cu scopul de a spori capacitățile autorităților publice din întreaga zonă a programului, de a consolida încrederea reciprocă și de a consolida democrația durabilă și de a sprijini actorii societății civile.

Pentru a modela mai bine noua Prioritate în funcție de nevoile partenerilor Programului, vă invităm să răspundeți la un chestionar aici (aveți nevoie de aproximativ 5 minute), cel târziu până la data de 24 august 2023.

Informații detaliate se găsesc la următorul link: https://slink.ro/KCwjC.