Consultări pentru Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova

Lun, 16/08/2021 - 17:16 |

Cooperarea transfrontalieră dintre România și Republica Moldova va continua în perioada 2021-2027. 

În acest scop, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din România a întocmit Analiza Teritorială pentru Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova, pe baza datelor statistice, a consultărilor preliminare cu actorii implicați și a experienței din perioadele anterioare de programare. 

Documentul a fost aprobat de Comitetul Comun de Programare, (organism constituit din reprezentanți din România și din Republica Moldova) responsabil cu derularea procesului de programare, și este acum disponibil pentru consultare publică aici.

Ministerul Finanțelor încurajează părțile interesate (preponderent Autoritățile Publice Locale, ONG-urile, mediul academic, camerele de comerț, instituțiile de cercetare, asociațiile de business, etc.) să transmită opinii cu privire la Analiza Teritorială și propuneri de activități care pot primi finanțare în domeniile stabilite, pe adresa de e-mail: info.ro-ua-md@mdlpa.ro. 

Consultarea publică se va derula în perioada 13-20 august, 2021.