Consiliul de directori al FMI a finalizat a doua evaluare a programului cu Republica Moldova, susținut prin Mecanismul extins de creditare și Mecanismul de finanțare extinsă

Marți, 10/01/2023 - 15:37 |

Consiliul de directori executivi al Fondului Monetar Internațional (FMI) a finalizat a doua evaluare a programului cu o durată de 40 de luni, susținut prin Mecanismul extins de creditare (ECF) și Mecanismul de finanțare extinsă (EFF).  Astfel, Republica Moldova a obținut acces imediat la 20,65 milioane de DST (drepturi speciale de tragere), echivalent a circa 27 milioane de dolari SUA, sumă care va fi utilizată pentru suport bugetar. Respectiv, suma totală debursată în cadrul programului ECF/EFF va atinge 206,6 milioane de DST (circa 275 milioane de dolari SUA).

Susținerea acordată în cadrul programului a permis autorităților să facă față șocurilor multiple într-o manieră promptă și cuprinzătoare. Progresul continuu realizat în implementarea reformelor de guvernanță ajută la fortificarea rezilienței, totodată creând o temelie puternică pentru o creștere durabilă și incluzivă.

Moldova se va confrunta în continuare cu numeroase provocări. Totuși, în pofida mediului dificil, programul Republicii Moldova cu FMI se implementează în continuare cu fermitate, fiind realizate cu succes angajamente de program importante în domeniile guvernanței bugetare și financiare, dar și ceea ce ține de reformarea sectorului întreprinderilor de stat.
În urma discuțiilor din cadrul Consiliului de directori executivi, Kenji Okamura, director adjunct al FMI, a declarat următoarele:

”În pofida provocărilor, autoritățile implementează cu fermitate programul susținut de FMI, având ca obiectiv susținerea păturilor cele mai vulnerabile ale populației, avansând totodată în implementarea reformelor în materie de guvernanță și punând accent pe necesitățile de dezvoltare în vederea creării condițiilor pentru o creștere durabilă și incluzivă. Autoritățile au îndeplinit cu succes angajamentele structurale privind managementul investițiilor publice, reformarea sectorului întreprinderilor de stat și guvernanța sectorului financiar.

Eforturile autorităților pe termen scurt se axează în mod adecvat pe asigurarea securității energetice, protejarea celor mai vulnerabile categorii ale populației de creșterea costurilor de trai, și păstrarea stabilității macrofinanciare. Menținerea unui mix adecvat de politici în viitor va juca un rol esențial în atenuarea riscurilor evoluțiilor negative, în cazul materializării acestora, totodată avansând în direcția atingerii obiectivelor de dezvoltare pe termen mai lung. Sunt necesare eforturi continui pentru a eficientiza cheltuielile, spori credibilitatea bugetului și mobiliza veniturile pe intern”. 

Sursa