Comitetul Comun de Monitorizare al Programului Transnațional Dunărea (DTP) 2014 – 2020 s-a reunit la Chișinău

Mie, 02/10/2019 - 09:42 |

În perioada 30 septembrie – 1 octombrie curent, cu suportul Autorității de Management și Secretariatului Tehnic Comun al Programului Transnațional Dunărea 2014 – 2020, au fost organizate două evenimente la Chișinău și anume: ședința a 11-a a Comitetului Comun de Monitorizare a Programului DTP 2014-2020 și instruirea grupului de lucru pentru implementarea programului pe teritoriul Republicii Moldova.  

În cadrul evenimentului au participat reprezentații tuturor țarilor implicate și anume 8 țări membre ale Uniunii Europene (Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Germania, Ungaria, România, Slovacia) și 3 țări IPA (Bosnia și Herțegovina, Montenegro, Serbia) și 2 țări ENI (Republica Moldova, Ucraina).

Republica Moldova, împreună cu Germania, asigură co-președinția Programului și găzduiește evenimentul. 

Ședința Comitetului de Monitorizare a avut drept obiectiv prezentarea informației asupra situației financiare a programului, precum și luarea deciziei cu privire la etapa a doua a celui de-al 3-ea apel de propuneri de proiecte, prezentarea listei proiectelor propuse spre finanțate, dar și perspectivele programului până în 2023. 

De asemenea, în cadrul aceleiași reuniuni, au fost discutate măsurile luate de autoritățile din Republica Moldova și Ucraina în vederea îndeplinirii cerințelor privind desemnarea sistemului național de management și control aferent programului.

Sesiunea de instruire a avut drept scop informarea instituțiilor implicate în implementarea sistemului de management și control la nivel național, precum și responsabilitățile specifice în contextul Regulamentului European pentru implementarea Programului DTP. Membrii grupului de lucru și anume reprezentanții Ministerului Finanțelor, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Centrului Național Anticorupție, Cancelariei de Stat, Curții de Conturi au subliniat relevanța și importanța cooperării între instituțiile dedicate sistemului de management și control la nivel național.

Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 este un instrument de finanțare al Cooperării Teritoriale Europene (ETC), cunoscut sub numele de Interreg. ETC este unul dintre obiectivele politicii de coeziune a Uniunii Europene și oferă un cadru pentru punerea în aplicare a acțiunilor comune și a schimburilor de politici între actori naționali, regionali și locali din diferite state membre.

Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 promovează coeziunea economică, socială și teritorială în regiunea Dunării prin integrarea politicilor în domenii selectate.

Bugetul total al programului este de 274,6 mil. Euro, inclusiv sprijinul UE (231,9 mil. Euro) și contribuția statelor (42,6 mil. Euro).

Sprijinul UE provine din trei fonduri diferite:

  • Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (202,1 mil. Euro)
  • Instrument pentru asistență de preaderare II (IPA II) (19,8 mil. Euro)
  • Instrumentul european de vecinătate (ENI) (10,0 mil. Euro)

Proiectele selectate sunt finanțate în proporție de 85% din resurse de grant și 15% cofinanțarea partenerilor.

Alocarea financiară pentru Republica Moldova din fondurile ENI este de 5,0 mil. Euro, inclusiv 0,5 mil. Euro asistență tehnică.