Comisia Europeană demarează evaluarea intermediară a instrumentelor de finanțare externă

Jo, 08/06/2023 - 19:41 |

Ministerul Finanțelor în calitate de punct național de contact cu partenerii externi de dezvoltare informează că, actualmente, Comisia Europeană demarează evaluarea intermediară a instrumentelor de finanțare externă, precum Instrumentul de Vecinătate, Cooperare pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (NDICI – Global Europe), Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III), Decizia privind asocierea țărilor de peste mări, inclusiv Groenlanda și Instrumentul european pentru securitate nucleară. Raportul final urmează a fi elaborat și adoptat de către Comisie la începutul anului 2024. 

Ca parte componentă a acestei evaluări este consultarea publică ce are drept scop colectarea opiniilor, inclusiv științifice, precum și experienței părților interesate relevante privind instrumentele de finanțare externă ale Comisiei Europene. 

Chestionarul este disponibil online la următorul link și include un set de 8 întrebări generale și 12 întrebări specifice, și poate fi completat până la data de 23 iunie curent.

Ținând cont de cele sus-menționate, Ministerul Finanțelor încurajează completarea Chestionarului prenotat de către toți cei familiarizați cu instrumentul relevant pentru Republica Moldova.

Ministerul Finanțelor rămâne disponibil pentru eventualele întrebări aferente acestui subiect. Persoană resopnsabilă: Olesea Tarlev, Direcția asistență externă, tel.: 022 26 25 34, email: olesea.tarlev@mf.gov.md