Certificarea auditorilor interni din sectorul public

Vin, 08/02/2019 - 13:48 |

Ministerul Finanţelor anunţă iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public.

La examenul de calificare sînt în drept să aplice auditorii interni / angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional, prezentînd Ministerului Finanţelor următoarele documente:

  1. cererea de admitere la examenul de calificare - în original;
  2. carnetul de muncă ce confirmă angajarea şi vechimea în muncă de cel puţin 1 an în domeniile: audit intern în sectorul public, contabilitate, economie, finanţe publice, tehnologii informaţionale, drept şi audit extern - în original şi în copie;
  3. buletinul de identitate - în original şi în copie;
  4. scrisoarea emisă de către conducătorul entităţii, ce confirmă realizarea sau participarea la cel puţin 2 misiuni de audit intern în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit Intern - în original şi în copie.

Setul de documente urmează a fi prezentat pînă la data de 31martie 2019, Direcţiei politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanțelor.

Informații adiționale pot fi obținute la numerele de contact 022 – 26 – 28 – 10; 022 – 26 – 27 - 95.