Aplicarea noilor criterii de dimensionare a subdiviziunilor de audit intern, discutată în cadrul unei ședințe de lucru la Ministerul Finanțelor

Jo, 28/12/2023 - 09:11 |

Ministerul Finanțelor a organizat o ședință de lucru privind aplicarea criteriilor de dimensionare a subdiviziunilor de audit intern din cadrul ministerelor și al autorităților administrative din subordinea acestora, ca rezultat al aprobării Hotărârii Guvernului nr. 655/2023. Evenimentul a fost prezidat de secretarul de stat Vladimir Arachelov și a reunit reprezentanți din cadrul ministerelor vizate de reformă, precum și a Ministerului Finanțelor, Cancelariei de Stat și Curții de Conturi - în calitate de autorități publice implicate în monitorizarea procesului de restructurare a subdiviziunilor de audit intern. 

Scopul ședințe a constat în clarificarea modului de aplicare practică a prevederilor actului normativ prenotat. În contextul provocărilor expuse în Raportul Comisiei Uniunii Europene și Raportul de monitorizare a administrației publice din Republica Moldova al SIGMA, aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 655/2023 vine să amelioreze deficiențele constatate prin stabilirea criteriilor unice pentru determinarea numărului minim de personal necesar pentru desfășurarea activității de audit intern.

Criteriile de dimensionare a auditului intern urmează a fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2024. Ca rezultat, subdiviziunile de audit intern din cadrul ministerelor și, după caz, al autorităților administrative din subordine, urmează a fi restructurate prin centralizare la nivelul ierarhic superior, concomitent cu suplinirea la necesitate a numărului posturilor de auditor intern. 

Această inițiativă este în concordanță cu Planul de acțiuni privind realizarea Programului de implementare a Strategiei de reformă a administrației publice din Republica Moldova pentru anii 2023-2030, dar și cu intențiile planificate pentru alinierea la acquis-ul comunitar în vederea aderării la UE.