Anunț privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului MF

ANUNŢ
privind iniţierea elaborării proiectului Ordinului Ministrului Finanţelor
„Cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Finanţelor nr.118 din 6 august 2013, privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate”
 

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu art.9 din Legea nr.239 din 13.11.2008, privind transparenţa în procesul decizional, anunţă despre iniţierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului Ministrului Finanţelor „Cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Finanţelor nr.118 din 6 august 2013, privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate”.

Conform Acordului de Asociere, Republica Moldova şi-a asumat angajamentul de a transpune în legislaţia naţională Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi. Pentru a asigura transpunerea Directivei 2013/34/EU Ministerul Finanţelor a elaborat proiectul Legii contabilităţii.

În vederea finalizării procesului de transpunere în legislaţia naţională a Directivei menţionate, este necesară modificarea şi completarea Standardelor Naţionale de Contablitate.

Pentru asigurarea calităţii proiectului, Ministerul Finanţelor invită toate părţile interesate să prezinte propuneri şi sugestii la adresa electronică ecaterina.volosciuc@mf.gov.md pînă la data de 12 iunie 2017.

Perioada: 
Miercuri, 24 Mai, 2017 - 06:30 până Luni, 12 Iunie, 2017 - 12:30

Agenda publică

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Abonează-te la Agenda