Anunț prealabil de lansare a apelului suplimentar de propuneri de proiecte în ianuarie 2022

Jo, 09/12/2021 - 15:54 |

În luna ianuarie 2022 Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 va lansa apelul suplimentar de propuneri de proiecte pentru beneficiarii din Republica Moldova și Ucraina.  

Obiectivul apelului suplimentar este de a crește capacitatea instituțională a părților interesate din Ucraina/Republica Moldova în elaborarea și implementarea proiectelor transnaționale în domeniile tematice ale Programului Transnațional Dunărea 2021-2027, prin cooperarea sporită a acestora la nivel național, regional și local.

Propunerile de proiecte vor fi elaborate în jurul uneia dintre următoarele activități principale:

  • Creșterea gradului de conștientizare a beneficiilor cooperării transnaționale în țările ENI;
  • Stabilirea dialogului politic în domenii tematice care reprezintă o provocare majoră pentru regiunea Dunării, așa cum acestea sunt definite în Programul Transnațional Dunărea 2021-2027;
  • Consolidarea capacităților autorităților publice naționale/regionale/locale din Ucraina și Republica Moldova.

Solicitările de finanțare pot fi depuse atât de entitățile guvernamentale, cât și cele neguvernamentale. Parteneriatele de implementare a proiectelor vor fi compuse din cel puțin 2 parteneri de proiect, cu minim un partener din Republica Moldova sau Ucraina, și un partener principal din următoarele state membre ale UE participante la program: Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Germania (Baden-Württemberg și Bavaria), Ungaria, România, Slovacia, Slovenia. În total, parteneriatul poate implica până la 2 parteneri de proiect din țările membre ale UE și 4 parteneri ENI proveniți din UA sau MD, în funcție de țara din care vine propunerea de proiect.   

Apelul de propuneri de proiecte va fi lansat oficial în ianuarie 2022. Organizațiile interesate sunt invitate să consulte formularul cererii de finanțare și detaliile cadrului schemei de finanțare ENI pentru viitoarele proiecte accesând https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7036. Propunerile de proiecte vor fi depuse prin eMS (sistemul electronic al Programului). Detalii despre organizarea seminarelor informative online și consultări cu potențialii solicitanți vor fi anunțate pe site-ul Programului Transnațional Dunărea https://www.interreg-danube.eu în ianuarie 2022, după lansarea oficială a apelului