Anunț cu privire la rezultatele examenului de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul de bază al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public

Marți, 23/11/2021 - 14:10 |

Ministerul Finanţelor anunţă despre faptul că la data de 18 și 19 noiembrie 2021, în sala Ministerului Finanțelor de pe strada Pușkin nr. 44, s-a desfășurat examenul de evaluare a cunoștințelor pentru nivelul de bază al Programului de instruire în domeniul auditului intern în sectorul public. 

Rezultatele examenului de evaluare se prezintă în următorul tabel:

 N/o Nume, Prenume Punctaj acumulat Mențiune cu privire la promovare

Grupul nr. 1 
18 noiembrie 2021 ora 900-1300

1

Balaban Inga

83

promovat

2

Begal Vasile

92

promovat

3

Botnari Mihai

91

promovat

4

Cebuc Ecaterina

-

nu s-a prezentat

5

Cernenco Sergiu

81

promovat

6

Ciumacenco Oxana

88

promovat

7

Chirca Irina

87

promovat

8

Colesnic Elena

84

promovat

9

David Ion

65

nu a fost promovat

10

Draghici Elena

84

promovat

11

Scutelnic Cristina

97

promovat

Grupul nr. 2 
18 noiembrie 2021 ora 1400-1700

12

Gaburea Tatiana

82

promovat

13

Gheorghiu Marina

91

promovat

14

Ghencea Alexandru

-

nu s-a prezentat

15

Gordaş Oxana

86

promovat

16

Graur Nicoleta

89

promovat

17

Grigoriev Diana

90

promovat

18

Hajevschi Victor

90

promovat

19

Marginean Aliona

93

promovat

20

Mihai Elizaveta

77

nu a fost promovat

21

Mustafenco Larisa

89

promovat

22

Palamarciuc Mihai

88

promovat

Grupul nr. 3 
19 noiembrie 2021 ora 900-1300

23

Bocancea Liliana

-

nu s-a prezentat

24

Savciuc Olga

92

promovat

25

Scutaru Mariana

74

nu a fost promovat

26

Tonu Valentina

73

nu a fost promovat

27

Trofin Eleonora

96

promovat

28

Turovschii Aliona

80

promovat

29

Ursu Iurie

88

promovat

30

Vintea Svetlana

-

nu s-a prezentat

31

Diaconu Nadejda

-

nu s-a prezentat

32

Voloșin Alexandru

88

promovat

33

Negura Lucia

91

promovat

 

Notă:
Conform prevederilor Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea şi dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 556/2019, rezultatele examenului de evaluare pot fi contestate la Comisia de certificare în termen de 10 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor.