Achizițiile publice sustenabile sunt analizate ca prioritate la nivel înalt în Republica Moldova

Lun, 10/10/2022 - 14:08 |

Achizițiile publice prietenoase mediului au fost analizate în cadrul unei întrevederi cu înalți oficiali din cadrul Guvernului și partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova. La eveniment au participat reprezentanții de nivel înalt ai instituțiilor guvernamentale moldovenești, ai asociațiilor de afaceri, ai autorităților contractante, ai ONG-lor, ai partenerilor de dezvoltare, precum și ai Delegației UE în Republica Moldova și UNEP.

În cadrul evenimentului au fost discutate beneficiile economice, de mediu și sociale ale achizițiilor publice durabile, eforturile și rezultatele obținute în această direcție dar și necesitățile ce ar facilita și sprijini în continuare implementarea achizițiilor publice durabile. 

"La Ministerul Finanțelor depunem toate eforturile, astfel încât, să aliniem domeniul achizițiilor publice într-un cadru durabil conform angajamentelor UE. Este important să asigurăm sinergia achizițiilor publice durabile și a politicilor în domeniul achizițiilor durabile la nivelul politicilor sectoriale, astfel încât eforturile noastre în domeniul achizițiilor durabile să cuprindă acele acțiuni prioritare care vor face diferența în schimbarea paradigmei de a cumpăra durabil și calitativ. Am început procesul de aliniere a achizițiilor la angajamentele UE. Actualmente, autoritățile contractante pot să includă criterii specifice de achiziții durabile în cadrul proceselor proprii de achiziții. În procesul de planificare strategică, suntem la etapa de identificare a acelor obiective care ar putea fi realizate în perioada următoare și sperăm că împreună vom identifica acele acțiuni, care într-adevăr să facă diferența" a menționat Vladimir Arachelov, Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor.

“Achizițiile publice pot constitui până la 25-30% din PIB-ul țărilor cu economii în tranziție și anual o parte din bugetul de stat este cheltuită de autoritățile contractante din Republica Moldova pentru achiziția de bunuri, servicii și lucrări. Orientarea acestor cheltuieli către bunuri. servicii și lucrări durabile poate genera rezultate sociale, de mediu și economice pozitive, cum ar fi reducerea sărăciei, îmbunătățirea echității, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterea eficienței energetice și a resurselor” a declarat Ruslan Malai, directorul  Agenției Achiziții Publice.

În rezultatul discuțiilor au fost identificate potențiale provocări în implementarea achizițiilor publice durabile ce urmează a fi consultate de Agenția Achiziții Publice cu instituțiile cheie din domeniu dar și soluții de motivare pentru ca agenții economici să aplice principii sustenabile în procesele de producție și să participe la licitațiile publice.

În cadrul aceluiași proiect, urmează să fie realizate un șir de măsuri precum: derularea a 5-10 proceduri de achiziții publice pilot cu aplicarea criteriilor de sustenabilitate, organizarea de instruiri privind achizițiile publice durabile pentru diverse părți interesate (operatori economici, inclusiv IMM-uri, autorități contractante, personalul Agenției Achiziții Publice); elaborarea unui ghid privind achizițiile publice durabile; desfășurarea unei campanii de comunicare pentru a crește gradul de conștientizare a publicului larg și a consumatorilor cu privire la achiziții publice durabile și la modul în care acestea vor contribui la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Evenimentul a fost organizat de Agenția Achiziții Publice la Ministerul Finanțelor, la data de 30 septembrie curent și a avut loc cu susținerea Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) în cadrul inițiativei EU4Environment.

-------------------------------
Agenția Achiziții Publice este susținută de UNEP în promovarea achizițiilor publice durabile și instrumentele sale complementare în cadrul proiectului EU4Environment. EU4Environment sprijină 6 state din Parteneriatul Estic, inclusiv Republica Moldova, în planificarea politicilor și a investițiilor mai ecologice, stimularea adoptării de produse și tehnologii inovatoare și creșterea gradului de conștientizare cu privire la beneficiile acțiunii de mediu. Perioada de implementare a proiectului este 2019-2023.