Întrunirea trimestrială a conducătorilor subdiviziunilor de audit intern din sectorul public

Vin, 31/05/2019 - 17:27 |

Conducătorii subdiviziunilor de audit intern din sectorul public s-au întrunit într-o ședință comună de lucru în cadrul Ministerului Finanțelor. Asemenea ședințe trimestriale au devenit deja o tradiție, avînd ca scop împărtășirea ultimelor evoluții ale profesiei și domeniului.

În debutul ședinței, secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Viorica Pricop, a declarat că luna mai este proclamată luna conștientizării și promovării auditului intern, în acest context, a felicitat auditorii interni, îndemnându-i spre dedicație, efort și atitudine.

În cadrul evenimentului, reprezentanții PricewaterhouseCoopers România au prezentat rezultatele exercițiului de supervizare, oferit prin intermediul Fondului de Bună Guvernare al Marii Britanii. Astfel, au fost puse în discuție concluziile, constatările de bază și recomandările de îmbunătățire, generate din revizuirea documentară a cinci misiuni de audit intern realizate în cadrul entităților publice.

La rândul său, Ana Scorpan, auditor intern al Curții de Conturi, a vorbit despre participarea la instruirea organizată de către Unitatea Centrală de Armonizare a Auditului Public Intern din cadrul Ministerului Finanțelor Publice al României în mun. Iași, informând despre principalele realizări în domeniul organizării auditului intern prin asociere, precum și experiența Austriei în desfășurarea misiunilor de audit.

De asemenea, pentru promovarea bunelor practici internaționale de audit intern, participanții au fost informați despre organizarea și funcționarea auditului intern la nivelul administrației federale, regionale și locale din Republica Federală Germania, în urma vizitei de studiu a mai multor reprezentanți din Republica Moldova în această țară.

Întrunirea a fost organizată pentru a consolida relațiile profesionale, dar și cele informale. La eveniment au participat circa 40 de conducători a subdiviziunilor de audit din sectorul public, atît din cadrul autorităților publice centrale, cît și cele locale.

Ședința a fost interactivă. Participanții au prezentat interes față de subiectele abordate, au acordat întrebări aferente acestora, dar și au dezbătut anumite aspecte.

În încheiere, Viorica Pricop a mulțumit auditorilor interni pentru participare, exprimându-și încrederea că aceștia vor prelua și aplica în practică noile experiențe împărtășite.

Materialele aferente şedinței, vor fi distribuite tuturor auditorilor.