Încă 56 de tineri au accesat Programul de stat „Prima Casă” în ultima săptămână

Mie, 22/07/2020 - 09:49 |

Prin intermediul Programului guvernamental „Prima Casă” au fost procurate până în prezent 4576 locuințe. Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,298 miliarde lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,149 miliarde lei.

Din 4576 beneficiari, 3190 sunt familii, iar 1386 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,2 ani. De asemenea, din numărul total al beneficiarilor, 659 persoane beneficiază de compensații din bugetul de stat în cadrul programului Prima Casă 2, 1750 – în cadrul programului Prima Casă 3, iar 368 – în cadrul programului Prima Casă 4.

Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul Programului este de 59,95 metri pătrați. Valoarea medie a locuințelor procurate este de 595,61 mii lei.

Din numărul total de locuințe procurate, 4282 sunt amplasate în zonele urbane, iar 294 - în zonele rurale. 4222 locuințe procurate sunt apartamente, iar 354 - case de locuit individuale.

Menționăm că, beneficiar al Programului guvernamental „Prima Casă” poate fi cetățeanul Republicii Moldova, cu vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani, care este angajat oficial la o instituție de stat sau companie privată din țară și dispune de venituri din surse oficiale. Cota participației proprii inițiale constituie 5% din prețul de procurare a locuinței.

Pentru mai multe detalii, Vă rugăm să accesați pagina oficială a Programului – www.primacasa.gov.md, sau să apelați la Infoline: 022 22 60 65; 022 22 60 53.