Încă 40 de tineri au accesat Programul de stat „Prima Casă” în ultima săptămână

Marți, 30/06/2020 - 07:53 |

Prin intermediul Programului guvernamental „Prima Casă” au fost procurate până în prezent 4450 locuințe. Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,234 miliarde lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,117 miliarde lei.

Din 4450 beneficiari, 3116 sunt familii, iar 1334 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,2 ani. De asemenea, din numărul total al beneficiarilor, 648 persoane beneficiază de compensații din bugetul de stat în cadrul programului Prima Casă 2, 1713 – în cadrul programului Prima Casă 3, iar 357 – în cadrul programului Prima Casă 4.

Suma compensațiilor acordate din bugetul de stat pentru pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pe care le suportă beneficiarii pentru achitarea creditului ipotecar în cadrul Programului de stat „Prima casă” constituie 17,2356 milioane lei. Astfel, în cadrul programului Prima Casă 2 au fost acordate compensații din bugetul de stat în valoare totală de 5,3354 milioane lei, în cadrul programului Prima Casă 3 – 10,5091 milioane lei, iar în cadrul programului Prima Casă 4 – 1,3911 milioane lei.

Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul Programului este de 60,02 metri pătrați. Valoarea medie a locuințelor procurate este de 595,60 mii lei.

Din numărul total de locuințe procurate, 4167 sunt amplasate în zonele urbane, iar 283 -  în zonele rurale. 4106 locuințe procurate sunt apartamente, iar 344 - case de locuit individuale.

Menționăm că, beneficiar al Programului guvernamental „Prima Casă” poate fi cetățeanul Republicii Moldova, cu vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani, care este angajat oficial la o instituție de stat sau companie privată din țară și dispune de venituri din surse oficiale. Cota participației proprii inițiale constituie 5% din prețul de procurare a locuinței.

Pentru mai multe detalii, Vă rugăm să accesați pagina oficială a Programului – www.primacasa.gov.md, sau să apelați la Infoline: 022 22 60 65; 022 22 60 53.