Împrumuturi de circa 24 de milioane de lei au fost acordate în cadrul Programului Facilitatea de Creditare a Tinerilor

Joi, 25/04/2019 - 15:37 |

Programul Facilitatea de Creditare a Tinerilor (FCT), inițiat de Ministerul Finanțelor, are deja 40 de beneficiari. În primele trei luni de activitate a FCT au fost acordate împrumuturi în valoare totală de 23.731.811 lei, prin intermediul a 6 instituții financiare active în cadrul programului.

Beneficiarii provin din 16 raioane ale țării, preponderent din mediul rural, iar cei mai activi sunt tinerii din UTA Găgăuzia, unde au fost acordate 10 împrumuturi în valoare totală de 8.720.000 lei. Aceștia sunt urmați de tinerii din raionul Rîșcani, unde au fost acordate 5 împrumuturi în sumă totală de 2.843.000 lei. Cîte 3 împrumuturi au fost acordate tinerilor din raioanele Anenii Noi, Glodeni, Drochia și Orhei, în valoare totală de 1.265.230 lei, 2.558.000 lei, 826.000 lei și respectiv 700.000 lei.

Majoritatea beneficiarilor au investit banii în procurarea de tehnică agricolă (tractoare, combine, semănători), îngrășăminte minerale, sisteme de irigare, etc.

Pentru Facilitatea de Creditare a Tinerilor se utilizează mijloacele circulante disponibile în cadrul Liniilor de Credit administrate de Directoratul Liniei de Credit ale Proiectelor Investiționale finanțate din împrumuturile externe de stat pentru dezvoltare acordate Guvernului Republicii Moldova de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă și de Banca Mondială. Aceste fonduri avantajoase pot fi utilizate pentru recreditarea sub-proiectelor private - cât în agricultură, atât și în alte domenii de activitate eligibile pe tot teritoriul țării. Tinerii antreprenori beneficiază de o rată a dobânzii redusă cu 2 puncte procentuale în raport cu rata dobânzii de referință anuală.

Principalele condiții de eligibilitate pentru tineri și afacerile finanțate:

- vârsta beneficiarilor potențiali cuprinsă între 18 și 35 ani, la momentul depunerii cererii de credit la Instituțiile Financiare Participante intermediare;
- suma maximală a unui sub-împrumut - până la 1.5 mln. lei;
- activitățile eligibile și scopul cheltuielilor finanțate - mărfuri și servicii, inclusiv capital circulant;
- tinerii vor deține cel puțin 75 la sută din proprietatea întreprinderii/afacerii;
- beneficiari pot fi persoane fizice și juridice înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova.

Programul a fost lansat cu scopul promovării și încurajării tinerilor antreprenori, creării a noi locuri de muncă, ținând cont de necesitatea acordării sprijinului suplimentar acestora prin reducerea dobânzilor la creditele noi contractate prin băncile comerciale.

Pentru asigurarea transparenței costurilor resurselor, informația privind ratele de recreditare anunțate pentru Instituțiile Financiare Participante poate fi găsită pe pagina web a Ministerului Finanțelor: http://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/proiectele-directoratului-liniei-de-credit.

Directoratul Liniei de Credit. Tel.: 022 23-29-63.